Projektowanie Doradztwo Kontakt

Projektowanie

Oferujemy kompleksowe usługi przy realizacji projektów branży drogowej w zakresie:

 • nowych dróg, ulic, zjazdów z dróg,
 • skrzyżowań drogowych,
 • chodników, ścieżek rowerowych,
 • parkingów, placów postojowych,
 • przebudowy istniejących dróg i ulic,
 • projektów docelowej organizacji ruchu,
 • przepustów i obiektów mostowych,
 • weryfikacja projektów drogowych,
 • doradztwa przy projektowaniu dróg.

Przygotowujemy kompletną dokumentację projektową na etapie:

 • koncepcji programowo-przestrzennej,
 • projektu budowlanego,
 • projektu wykonawczego,
 • dokumentów przetargowych,
 • opracowania części kosztorysowej i przedmiarów robót.

Świadczymy usługi uzupełniające w zakresie opracowań branżowych:

 • odwodnienia dróg i ulic,
 • oświetlenia dróg,
 • przebudowy sieci i urządzeń kolidujących,
 • opracowania map do celów projektowych,
 • dodatkowych opracowań geodezyjnych.

Doradztwo

 • Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001 w organizacjach biznesowych, publicznych oraz non-profit.
 • Opiniowanie procesów realizowanych w organizacji w zakresie ich ustanowienia, wdrożenia i doskonalenia.
 • Opiniowanie i budowa systemów obiegu dokumentacji i informacji.
 • Szkolenia auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001.
 • Analizy ekonomiczno-finansowe dla organizacji biznesowych, publicznych oraz non-profit.
 • Przeprowadzanie w organizacjach publicznych (np. urzędach administracji publicznej) samooceny wg europejskiego modelu CAF
  (Common Assessment Framework – Wspólna Metoda Oceny).
 • Budowa modelów kompetencyjnych dla instytucji terytorialnej administracji publicznej.

Formularz kontaktowy

Kontakt

TAP PROJEKT

ul. Dygasińskiego 11,
41-400 Mysłowice

Telefon: +48 606 299 225
  +48 600 72 72 32

E-mail: biuro@tapprojekt.pl

Strona: www.tapprojekt.pl

Dodaj do ulubionych

© 2011 - 2014 TAP Projekt - Opracowanie strony CREDO Design Studio